Realizowaliśmy wiele projektów. Szczególnie dumni jesteśmy z akcji pomocowej dla ogarniętej wojną Ukrainie. 
W 2022 roku organizowaliśmy konwoje pomocowe z lekami i darami dla naszych sąsiadów.

Konwój humanitarny - Ukraina (Lwów) Marzec 2022

Od początku konfliktu na Ukrainie pomagamy naszym sąsiadom, organizując kilkusamochodowe konwoje z pomocą, którą dostarczamy do Lwowa. Wracamy z pasażerami – Uchodźcami, którzy chcą się schronić przed wojną w naszym kraju.